مقارنه تاریخی مشتری و زحل

گرد آورنده: سویتا فیضی

درست پس از غروب خورشید اول جدی 1399 سیاره‌های مشتری و زحل در آسمان شب برای اولین بار پس از 400 سال نزدیکتر از همیشه به یکدیگر ظاهر شدند.
سیاره‌های مشتری و زحل در این تاریخ از دید ناظران زمینی در فاصله بسیار نزدیک به یکدیگر قرار گرفتند و در واقع مقارنه سیاره‌ای شکل گرفت. این رویداد از ساعت 17:00 الی 19:00 قابل مشاهده بود، چون پس از این ساعات سیارات غروب می‌کنند.
هم راستایی بین این دو سیاره تقریبا هر 20 سال یکبار اتفاق می‌افتد اما این مقارنه به دلیل نزدیک بودن این سیارات به یکدیگر بسیار نادر است چرا که این پدیده بار قبل در سال 1623 میلادی یعنی حدود 400 سال پیش رخ داده است. علت هم‌راستایی این سیارات غول پیکر منظومه شمسی، این است که مشتری هر 12 سال یک بار به دور خورشید می‌چرخد، در حالی‌که زحل هر 30 سال یکبار مدارش را به پایان می‌رساند، در نتیجه هرچند دهه یک بار این دو سیاره هم‌راستا می‌شوند.
نکته جالب این است که مقارنه بسیار نزدیک مشتری و زحل هر چهارصد سال یکبار رخ می دهد، اما هر هشت‌صد سال مقارنه نزدیک مشتری و زحل رخ می‌دهد، این اتقاق در ماه دسامبر اتفاق می افتد که به آن”ستاره کریسمس” می‌گویند.
منبع: bigbang.comو کانال علمی بیگ بنگ