شبکه های 5G

استقرار 5G مانع از فعالیت شرکت ها می شود،همچنان که ما به مدیریت مکتب ادامه می دهیم و کار در خانه 5G در سال 2021 نقشی اساسی دارد.شرکت هایی مانند Samsung apple و xiaomi به راحتی تلفن 5G را استفاده می کنند .کوالکام پیشرو در فناوری 5G کمک می کند تا سال آینده 5G برای هرچه بیشتر کاربران تلفن های هوشمند مقرون به صرفه باشد.